potoczyć


potoczyć
Potoczyć okiem (oczami), wzrokiem, spojrzeniem (po czymś, po kimś) zob. oko 61.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • potoczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, potoczyćczę, potoczyćczy, potoczyćczony {{/stl 8}}{{stl 7}} spowodować, zwykle przez pchanie, ruszenie z miejsca i toczenie się czegoś w określonym kierunku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Potoczyć przed sobą beczkę, oponę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potoczyć — dk VIb, potoczyćczę, potoczyćczysz, potoczyćtocz, potoczyćczył, potoczyćczony 1. «sprawić, aby coś się toczyło, przesuwało, popchnąć tocząc» Potoczyć wózek, piłkę. 2. przestarz. «wykonać czymś szeroki ruch» dziś żywe we fraz. Potoczyć (dookoła)… …   Słownik języka polskiego

  • potoczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tocząc się, obracając się, przemieścić się w jakimś kierunku, zbliżyć się do jakiegoś miejsca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kamień potoczył się po stoku. Kulka spadła ze stołu i potoczyła …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wytarzać — dk I, wytarzaćam, wytarzaćasz, wytarzaćają, wytarzaćaj, wytarzaćał, wytarzaćany «tarzając unurzać, ubrudzić kogoś, coś w czymś; przewróciwszy potoczyć po ziemi» Wytarzał go w piachu. wytarzać się «tarzając się ubrudzić się, oblepić się czymś;… …   Słownik języka polskiego

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • spojrzenie — Skrzyżować, krzyżować (z kimś) spojrzenia «o dwóch patrzących osobach: spojrzeć, spoglądać na siebie równocześnie, w tym samym momencie»: – Pytam, czy to prawda?... Skrzyżowali spojrzenia. Sabina wytrzymała wzrok ojca, nie odpowiedziała. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • wzrok — 1. Ktoś, coś przyciąga wzrok «ktoś, coś zwraca uwagę, wzbudza zainteresowanie»: Wzrok przyciągają dwie hoże dziewczyny, gnące się na środku parkietu. Czarne krótkie sukienki, głębokie dekolty, w których mają co pokazać. GRob 45/1995. Wśród… …   Słownik frazeologiczny

  • pokołować — dk IV, pokołowaćłuję, pokołowaćłujesz, pokołowaćłuj, pokołowaćował 1. «pobiegać, pojeździć, polatać zataczając koła, kołując; pokrążyć, pokręcić się» Pokołować na wrotkach. Gołębie pokołowały nad placem. 2. «poprowadzić samolot po lotnisku; o… …   Słownik języka polskiego

  • polecieć — dk VIIa, poleciećcę, poleciećcisz, poleciećleć, poleciećciał, poleciećcieli 1. «o ptakach, o mechanizmach, o ludziach: odbyć lot za pomocą skrzydeł lub mechanizmu; udać się dokąd drogą powietrzną» Ptaki poleciały do ciepłych krajów. Bocian… …   Słownik języka polskiego

  • poturlać — dk I, poturlaćam, poturlaćasz, poturlaćają, poturlaćaj, poturlaćał, poturlaćany rzad. «tocząc przez pewien czas posunąć, przesunąć» Poturlać piłkę, zabawki. poturlać się «upaść i bezwładnie potoczyć się po podłodze, po ziemi» Dziecko spadło z… …   Słownik języka polskiego